jump to navigation

Cap Stempel Susuhunan Ratu Husin Dhiauddin September 25, 2012

Posted by anandakemas in Foto.
add a comment

Sumber:

Gallop, Annabel Teh. 2002. Malay seal inscriptions: a study in Islamic epigraphy from Southeast Asia. SOAS, University of London.

Advertisements

Cap Stempel Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom September 18, 2012

Posted by anandakemas in Foto.
add a comment

Sumber:

Gallop, Annabel Teh. 2002. Malay seal inscriptions: a study in Islamic epigraphy from Southeast Asia. SOAS, University of London.

Makam Kemas H. Muhammad Al Alim bin Kemas H. Ahmad September 13, 2012

Posted by anandakemas in Foto.
add a comment

١٢٥٣

سنة سريبو دواراتوس ليم ڤوله تيڬا مالم خميس دوا ڤوله تيڬا شعبان تله ڤولڠ كرَحمةالله كمس حاج محمد بن كمس احمد

Inilah makam Kemas H. Muhammad Al Alim bin Kemas H. Ahmad bin bin Kemas H. Abdullah bin Mas Nuruddin (Pangeran Palembang) bin Mas Syahid (Panembahan Palembang Amir Hamzah) bin Sayyid Ja’far Shadiq (Sunan Kudus) dan seterusnya hingga ke Nabi Muhammad SAW.

Beliau merupakan besan sekaligus mertua dari Sultan Mahmud Badaruddin Raden Hasan Pangeran Ratu. Ia juga tercatat sebagai salah seorang tokoh penyebar tarekat Sammaniyah di Palembang dan merupakan murid langsung dari Syeikh Muhammad Samman.

Di antara karya beliau yang terkenal yaitu:

  1. Bahr al-Ajaib
  2. Nafahat al-Rahman fi Manaqib Ustadhina al-Azam al-Samman

Cap Stempel Sultan Mahmud Badaruddin Raden Hasan Pangeran Ratu September 11, 2012

Posted by anandakemas in Foto.
add a comment

Sumber:

Gallop, Annabel Teh. 2002. Malay seal inscriptions: a study in Islamic epigraphy from Southeast Asia. SOAS, University of London.